Privātuma politika

Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai Jūs labāk saprastu par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un, kā tieši mēs aizsargājam Jūsu datus un rūpējamies par tiem.

Datu pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA CV Centrum (turpmāk – CV CENTRUM), vienotās reģistrācijas Nr. 40103402573, juridiskā adrese Rīgā, Bērzlapu ielā 2 – 89, LV-1058.
 2. CV CENTRUM kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@cvtravel.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties CV CENTRUM juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Personīgā informācija, ko ievāc mūsu uzņēmums un tās izmantošanas mērķi

Mēs ievācam informāciju no apmeklētājiem, kuri mūsu mājaslapā aizpilda sekojošu veidu formas – piesakoties saņemt pakalpojuma piedāvājumu, nosūtot informācijas pieprasījumu par pakalpojumu un piesakoties jaunumiem. Kā arī tiek ievākta visa informācija, kas tiek minēta tiešsaistes tērzēšanā. Personīgā informācija tiek ievākta tikai un vienīgi, lai kāds no mūsu komandas biedriem spētu sazināties ar attiecīgo personu. Neeksistē nosacījumi, pie kuriem šī informācija tiktu nodota trešajām personām. Respektīvi, CV CENTRUM nepārdos, neizīrēs un neaizdos rīcībā esošos sarakstus vai klientu kontaktu sarakstus (vai datus par šiem klientiem) trešajām personām.

Personīgās informācijas klasifikācija var neaprobežoties ar: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citu personīgu informāciju, kas no apmeklētāja puses tiek ierakstīta jautājuma formā. Ja Jūs esat mums atstājis savu kontaktinformāciju – ieskaitot personīgos datus, mēs varam šo informāciju izmantot, lai sazinātos ar Jums caur e-pastu vai telefonu (vai citu komunikācijas gaitā konkretizētu veidu).

Sazināšanās ar Jums pakalpojumu reklamēšanai un citiem mārketinga mērķiem notiek tikai un vienīgi, ja attiecīgā persona, aizpildot interneta vietnē saziņas vai jaunumu saņemšanas pieteikuma formu, ir izteikusi piekrišanu saņemt šāda veida informāciju uz norādīto epastu.

Personas datu apstrāde

CV CENTRUM apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un CV CENTRUM saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu aizsardzība

CV CENTRUM aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un CV CENTRUM saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot datu šifrēšanu (SSL šifrēšana), pārraidot datus interneta vietnē cvtravel.lv.

Personas datu glabāšanas ilgums

CV CENTRUM glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 1. Kamēr ir izpildīts datu ievākšanas mērķis.
 2. Tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums vai tiek sniegts pakalpojums.
 3. Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
 4. Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgo personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības

Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi. Jums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt CV CENTRUM piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt CV CENTRUM veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz CV CENTRUM likumīgajām (leģitīmajām) interesēm).

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 1. rakstveida formā klātienē CV CENTRUM birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 2. rakstveidā formā nosūtot vēstuli uz CV CENTRUM juridisko adresi.

Saņemot CV CENTRUM pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, CV CENTRUM pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

CV CENTRUM atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.

CV CENTRUM nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Personas piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot interneta vietnes cvtravel.lv saziņas formās vai klātienē CV CENTRUM birojā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, klikšķinot uz atrakstīšanās saites reklāmas epastos vai rakstot uz CV CENTRUM epasta adresi, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar personu

CV CENTRUM veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai citu komunikācijas gaitā konkretizētu veidu).

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Interneta vietnē cvtravel.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina interneta vietnes plašākas izmantošanas iespējas.

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu apmeklētāju.

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un sazināties par tiem. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju vai nosūtīt mums ziņojumu, izmantojot interneta vietnes saziņas formas. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tieklietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datuapstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot cvtravel.lv interneta vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

 1. interneta vietnes cvtravel.lv pielāgošanai apmeklētāja vēlmēm,
 2. interneta vietnes cvtravel.lv izmantošanas optimizēšanai,
 3. reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,
 4. statistikas veidošanai par interneta vietnes cvtravel.lv apmeklētāju skaitu.